DELEM VBend

 • Offline programovanie v plnej škále, simulácia a nastavenie
 • Rýchle grafické programovanie produktu a následné generovanie programu
 • Plne 3D aický prepočet sekvencie ohybu vrátane detekcie kolízie
 • 2D / 3D aický výpočet sekvencie uhla ohybu
 • Prenos produktov v sieti Windows s ohraňovacími lismi CNC
 • Príprava nastavenia stroja vrátane výstupnej funkcie
 • Príprava nastavenia stroja vrátane funkcie tlače
 • Prípadný import 3D súborov (SAT / IGES / STEP)

Integrované riešenie

Rozsiahly nástroj DA-Offline je integrované riešenie medzi offline prípravou a hydraulickým lisom, pričom zvyšuje efektivitu stroja.

Delem DA-Offline softvér maximalizuje efektivitu stroja a produkčný výstup ohraňovacích lisov. VBend ponúka offline riešenie pre programovanie ohraňovacích lisov, post spracovanie programu a simuláciu aktuálneho procesu ohybu. Programovanie produktu, kontrola spracovateľnosti, príprava náradia a mnohé iné funkcie môžu byť spracované týmto softvérom offline.

VBend softvér zahŕňa výpočet sekvencie ohybu a modifikáciu v hlavnom programe doplneným grafickým programovaním produktu alebo vložením viacerých prevedených produktov z externých vývojových návrhov. Toto je možné spracovať v 2D rovnako ako aj v 3D CAD softvéroch. Integrovaná simulácia v VBend softvéry zobrazuje používateľovi proces ohybu na aktuálne danom modely použitého ohraňovacieho lisu. Vďaka simuláciám môžu byť detekované dynamické kolízie a problémy niektorých častí produktu ešte počas prípravy v offline režime.

Po dokončení prípravy, môže byť daný produkt premiestnený do stroja pre následnú produkciu. V aplikácii viacerých ohraňovacích lisov môže byť VBend použitý pre dokončenie produkčného prostredia.

Štandardné vybavenie

 • Flexibilné generovanie sekvencií ohybu
 • Detekcia kolízie po častiach, nástroja a stroja
 • Presná 3D reprezentácia stroja
 • T.O.M.® optimalizačný nástrojový modul