DA24 výmena monitora

Výmena starého CRT monitora na Delem DA-24e za nový LCD monitor.

Výmena monitora na DELEM DA-24e Výmena monitora na DELEM DA-24e Výmena monitora na DELEM DA-24e Výmena monitora na DELEM DA-24e Výmena monitora na DELEM DA-24e Výmena monitora na DELEM DA-24e