DELEM Profile-T

 • Plne škálovateľné offline programovanie
 • Grafické programovanie produktu a generovanie sekvencie uhla ohybu
 • Štúdium uskutočniteľnosti a príprava výroby
 • 2D / 3D automatický výpočet sekvencie uhla ohybu
 • Detekcia kolízie
 • Zdieľanie produktov cez sieť Windows medzi počítačom a CNC ohraňovacím lisom
 • Príprava nastavenia stroja vrátane funkcie tlače
 • Výpočet času produkcie

Integrované riešenie

Rozsiahly nástroj DA-Offline je integrované riešenie medzi offline prípravou a hydraulickým lisom, pričom zvyšuje efektivitu stroja.

DA-Offline softvér napomáha maximalizovať efektivitu stroja a produkciu hydraulického lisu. Softvér Profile-T umožňuje offline programovanie a simuláciu ohýbacieho procesu.

Príprava produkcie, výroby schopnosť a verifikácia náradia, trénovanie operátorov, pridávanie poznámok pre produkciu a mnohé iné funkcie sú poskytované práve týmto softvérom.

Profile-T softvér ponúka pokročilé programovanie v 2D / 3D náhľade spolu s DA-Touch riadiacim softvérom. Moment od začatia programovania až po dosiahnutie želaného programu, vrátane jeho prenosu do riadenia, sú jednoducho zastrešené týmto softvérom v užívateľsky prívetivom rozhraní.

Programovanie produktu je graficky znázornené a reprezentované v reálnej mierke určeného produktu. Realistická vizualizácia produktu podáva spätnú väzbu o uskutočniteľnosti, kolízii, požadovanom náradí a adaptéroch pre nástroje pre produkciu.

Štandardné vybavenie

 • 2D alebo 3D programovacia verzia nástroja
 • 3D reprezentácia stroja
 • X1 - X2 uhol programovania
 • 3D náhľad palcov
 • DA-Touch užívateľsky známe prostredie
 • DXF funkcia importu (Iba pre verziu Profile-T3D)

Informácie pre objednávku

 • Profile-T2D
 • Profile-T3D