DELEM DAC-310

 • Jasný LCD display s rozlíšením 128x64 pixelov
 • Kontrola zadného dorazu
 • Kontrola strižnej medzery
 • Obmedzenie dĺžky strihu
 • Zobrazenie aktuálnej a naprogramovanej pozície
 • Počet strihov
 • Naprogramovanie až 100 krokov
 • Skrinka zabudovaná v panely
 • Servo riadenie / unipolárne riadenie / AC dvoj rýchlostné riadenie

Riadenie vhodné pre tabuľové nožnice s riešením pre stroje s jedno osím programovaním.

Riadiaci systém DAC-310 pre tabuľové predstavuje kompletné a kompaktné riešenie pre aplikácie strojných nožníc. Vrátane kontroly zadného dorazu, riadenie medzery a obmedzenia dĺžky zdvihu, ktoré sú založené na najmodernejšej elektronike, robia strojnú nožnicu s týmto systémom všestranným pre použitie.

V závislosti od aplikácie, kde môže byť zvolená ktorákoľvek pozícia, môžete riadiť pozíciu oboch strán rovnako ako aj pozíciu iba jednej strany s elimináciou chyby guľôčkovej skrutky. Na referencie systém DAC-310 môže prísť aicky, alebo si bude systém pamätať poslednú pozíciu po zapnutí systému.

Zadný doraz môže byť polohovaný aj manuálne pomocou vybraných tlačidiel za pomoci dvoch rýchlostí. Spolu s jasným LCD displejom riadiaci systém ponúka jednoduché, rýchle a čisté programovacie zariadenie. Informácia o aktuálnej a naprogramovanej pozícii je zobrazovaná simulačne na obrazovke. Rovnako na obrazovke sa môže zobrazovať aj informácia o počte strihov.

V každom kroku je v systéme ponúkané reťazenie, funkcia odjazdu zadného dorazu rovnako ako aj opakovanie daného strihu.

Štandardné vybavenie

 • LCD display s rozlíšením 128x64 pixelov
 • Vysoko kvalitná krycia fólia s integrovanými tlačidlami
 • Prevedenie v panelovej verzii

Ďalšie možnosti

 • DAC skrinka