DELEM DA-41

 • Jasný LCD display
 • Zastavenie za pomoci kontroly lúča
 • Riadenie zadného dorazu
 • Programovanie uhla
 • Programovanie nástroja
 • Funkcia odjazdu dorazu
 • Pamäť až na 100 programov
 • Až 25 ohybov v programe

Kompaktné riešenie

Riadiaci systém DA-41 predstavuje moderné kompaktné riešenie pre aplikácie konvenčných hydraulických lisov.

Riadiaci systém DA-41 predstavuje kompletné riešenie pre aplikáciu konvenčného hydraulického lisu s 2 osami. Vrátane riadenia osí pre baran a riadenia zadného dorazu spolu s flexibilnou konfiguráciou Vstupov / Výstupov. Postavený na architektúre najmodernejšej elektroniky ponúka systém všestranné riešenie pre hydraulické lisy.

Systém ponúka na jasnom LCD display čisté a jednoduché riadenie. Číselné programovanie parametrov uhla, nástroja a materiálu môže byť riešené priamo za pomoci tabuľky. Parametre ohybu môžu byť zvolené za pomoci užívateľsky prívetivého kurzora na manipuláciu.

Riadenie osí podporuje riadenie servo pohonov, dvoj rýchlostných AC pohonov ako aj unipolárne riadenie. V závislosti od použitej aplikácie, je možné zvoliť dvoj stranné pozíciovanie ako aj jedno stranné pozíciovane s elimináciou chyby guľôčkovej skrutky.

Štandardné vybavenie

 • LCD display
 • 4,7" monochrómny monitor
 • Vysoko kvalitná krycia fólia s integrovanými tlačidlami
 • Pamäť produktov až pre 100 programov
 • Počet krokov programu 25
 • Knižnica pre náradie