DELEM DAC-360

 • Jasný LCD display
 • Riadenie zadného dorazu
 • Funkcia odjazdu zadného dorazu
 • Kontrola uhlu strihu
 • Kontrola strižnej medzery
 • Kontrola dĺžky strihu
 • Manuálny pohyb jednotlivých osí
 • Riadenie sily

Riadenie vhodné pre tabuľové nožnice s riešením pre stroje s jedno osím programovaním.

Riadiaci systém DAC-360 pre tabuľové nožnice predstavuje kompletné a kompaktné riešenie pre aplikácie strojných nožníc. Vrátane kontroly zadného dorazu, riadenie medzery a obmedzenia dĺžky zdvihu, ktoré sú založené na najmodernejšej elektronike, robia strojnú nožnicu s týmto systémom všestranným pre použitie.

Okrem riadenia zadného dorazu, riadiaci systém DAC-360 automaticky prepočíta potrebné nastavenia pre uhol strihu a strižnú medzeru v závislosti od materiálu a hrúbky plechu. Dĺžka strihu je obmedzovaná pre minimálny produkčný čas a taktiež je relatívna pre zvolený materiál.

Plná kontrola tlaku pre upnutie a strih je zabudovaná do systému. Spolu s jasným LCD displejom riadiaci systém ponúka jednoduché, rýchle a čisté programovacie zariadenie. Číselné programovanie je užívateľsky prívetivé a sprevádza operátora o programovacích možnostiach.

Štandardné vybavenie

 • 4,7" Monochrómny LCD display
 • Vysoko kvalitná krycia fólia s integrovanými tlačidlami
 • Pamäť produktov až pre 100 programov
 • Počet krokov programu 25