DELEM DA-56s

 • 2D grafické programovanie
 • 10" TFT farebný monitor
 • Stanovenie sekvencie ohybu
 • Výpočet rozvinutej dĺžky
 • Korunované riadenie
 • USB rozhranie periférií
 • Rozšírené riadiace algoritmy Y-osi pre uzatvorenú ako aj otvorenú slučku ventilov

Kompaktné riešenie

Riadiaci systém DA-56s predstavuje moderné kompaktné riešenie, ktoré je všestranné pre použitie, pre plnohodnotné a ekonomické využitie hydraulických lisov.

Kompaktný riadiaci systém DA-56s predstavuje jednoduchý systém pre CNC programovanie s Delem 2D grafickým rozhraním pre návrh produktu. Nastavenie stroja a testy ohybu sú redukované na minimum, z dôvodu rýchleho a jednoduchého použitia nástroja pre sekvenciu ohybu.

CNC program je generovaný stlačením jednej klávesy. Teraz ste pripravený pre tvorbu Vášho prvého programu, pretože pozície všetkých osi budú prepočítané automaticky a poradie ohybu bude simulované na obrazovke spolu so strojom a nástrojmi v reálnej mierke.

V produkčnom režime je operátor riadiaceho systému DA-56s sprevádzaný pomocou grafického rozhrania o procese ohybu daného produktu na hydraulickom lise. Základné riadiace funkcie stroja sú riadenie Y1 - Y2 a X osi, optimálnej a druhej osi zadného dorazu, ktoré môžu byť použité ako R / Z alebo X2 os. Taktiež systém obsahuje aj vrcholové funkcie.

Štandardné vybavenie

 • Synchrónny alebo konvenčný hydraulický lis
 • Farebný LCD display
 • LED podsvietený display
 • 10,4" TFT monitor s rozlíšením 800x600
 • Procesor 500MHz
 • Kapacita pamäte 256MB
 • Knižnica pre náradie
 • - 30 horných nástrojov
  - 30 spodných nástrojov
 • Zálohovanie a obnovenie údajov z USB
 • Vypnutie systému s pamäťou
 • Integrovaný zosilňovač pre ventily

Výrobné nastavenia

 • Ukotvenie na pohyblivom ramene v robustnej skrinke

Ďalšie možnosti

 • Automatický prepočet sekvencie ohybu
 • Sieť systému Windows